Xarxa d'oficines Contacte

Treballar amb Qualitat a Marlex Human Capital vol dir fer-ho respectant els nostres 4 principals valors d'empresa que ens fa diferents:

  • El Treball en Equip.
  • La forta Orientació al Client dels nostres consultors.
  • La determinació en fer fluir la Iniciativa i la Anticipació.
  • La ferma voluntat d'Aprenentatge continuat i constant.

Mesurem la nostra qualitat a través d'un indicador clau que és la satisfacció dels nostres clients. Aquesta enquesta continuada i reiterada en el temps, ens dóna com a resultat una significativa avantatge en la percepció dels nostres clients respecte als nostres competidors, fent-nos més forts com empresa capdavantera.

A nivell intern auditem els nostres sistemes de treball de totes les nostres oficines, com a mínim un cop cada any. Justament els resultats d'aquestes auditories reflecteixen l'esforç de la nostra organització, per continuar millorant el nostre servei i els nostres exigents paràmetres de qualitat.