#article

Com impacta la sostenibilitat ambiental en l’atracció i la retenció de talent de les organitzacions?

Vivim en una era immersa en l’economia del coneixement on la informació esdevé un element fonamental per a la generació de valor en la nostra empresa, quan aquesta es transforma en coneixement. Així doncs s’ha produït una transformació en el concepte de competitivitat, en un món en el qual els productes i els serveis es dissenyen amb l’objectiu de satisfer les necessitats del client/a. Aquest client/a compte amb múltiples ofertes i té accés a tota mena d’informació, per tant cada vegada més el que marca la diferència en l’elecció d’un servei és la qualitat integral d’aquest. El compromís i la motivació dels/les treballadors/es amb la seva empresa esdevenen doncs un factor clau per a l’existència d’un creixement exponencial de la nostra organització, ja que del seu grau d’engagement amb l’organització en dependrà que l’experiència dels/les clients/es sigui negativa, positiva o excepcional. El talent del nostre equip humà és el que diferencia avui en dia a una organització d’una altra.

Perquè tal com va dir Michael Hammer: “El secret de l'èxit no és preveure el futur sinó construir una organització capaç de prosperar en qualsevol dels futurs que no podem preveure"

Però, quin paper juga aquesta sostenibilitat ambiental en la gestió del talent?

Si el que es busca és ser una organització amb projecció i creixement, és essencial que l’empresa busqui atraure i retenir talent i, actualment, existeix una variable amb un potencial d’engagement que destaca clarament per damunt d’altres factors: la cultura corporativa. Formar part d’una empresa que ens representi en valors similars als personals és determinant per a fomentar la motivació intrínseca i l’autorealització dels/les nostres treballadors/es, aspectes que són determinants en l’atracció, la retenció i el desenvolupament del talent.

Les noves generacions destaquen per la importància que atorguen a la cultura de la companyia, als seus valors i a la missió que té aquesta en la societat. Tal com ens indica la teoria dels Stakeholders, en els grups d’interès es troba la possibilitat d’obtenir múltiples avantatges competitius que ens permetin diferenciar-nos com a organització, ja que per a tenir èxit en un negoci és essencial crear valor: valor per als clients, per als proveïdors, per als accionistes i per a la comunitat. Si deixem de crear valor per a qualsevol d’aquests grups una empresa no té opció de sobreviure. Treballar sota una responsabilitat ambiental és avui en dia sinònim de valor i esdevé un atractiu tant per a la societat i el/la client/ta com per al treballador/a. A més a més, augmenta l’impacte d’acceptació de la marca d’una empresa en la societat, provoca un canvi favorable de percepció dels clients amb la marca i genera una valoració positiva dins l’organització.

Comptar amb polítiques de sostenibilitat mediambiental crea un prestigi en la nostra organització i esdevé un factor d’atracció de talent. A més a més, no tan sols ens permet atreure el talent sinó que també ens permet retenir-lo, ja que fomenta un clima laboral basat en valors tals com el respecte, la igualtat i l’empatia i deixa pas a l’existència d’un espai distès que obre la porta a l’exposició d’idees i pensaments diversos. Un espai on la innovació pot fluir sense marges que l’estanquin convertint l’empresa en una organització intel·ligent, un tipus de recurs que ens diferenciarà i ens farà únics com a empresa perquè és intangible.

Però tot això tan sols és la punta de l’iceberg. La realitat és que tan sols una empresa veritablement sostenible tindrà futur. I és per això que és imprescindible que totes les persones que en formen part prenguin consciència de com les seves funcions contribueixen a l’estratègia d’aquesta sostenibilitat. És a dir, cal desenvolupar una cultura integral on tots/es i cadascun/na dels/les membres que la conformen, apliquin els principis i valors de l’empresa amb insight i els desenvolupin en cada acció i interacció que realitzin, sigui de forma interna o externa. El nostre entorn ha canviat i cal buscar noves formes de gestionar la nostra organització, plans d’acció que ens permetin atreure, retenir i desenvolupar el nou talent, perquè tal com va dir Michael Hammer: “El secret de l’èxit no és preveure el futur sinó construir una organització capaç de prosperar en qualsevol dels futurs que no podem preveure”.

Fes un cop d’ull, també et poden interesar!

 • 29 Jun. 2020 / Cultura Corporativa

  Les empreses creuen realment en el talent?

  De veritat es creuen les empreses que el talent és important? Com aborden el moment més crític i ... #article

  Llegir més
 • 24 Mar. 2020 / Cultura Corporativa

  Com podem mantenir la motivació diària a la feina?

  És important prendre les regnes i treballar en el que sí que és a la teva mà perquè el teu ... #article

  Llegir més
 • 20 Mar. 2020 / Cultura Corporativa

  Equips Intergeneracionals: Un problema o un gran avantatge?

  La gestió “d'equips intergeneracionals" és un element nuclear i necessari per millorar el posicionament de les organitzacions en un entorn ... #article

  Llegir més