17 Mar. 2020 / Mirant el futur

Com pot la tecnologia convertir-se en la nostra aliada en la gestió del talent?

#article

Com pot la tecnologia convertir-se en la nostra aliada en la gestió del talent?

Com ja hem esmentat anteriorment, els canvis constants formen part del segle en què vivim. Convivim amb el concepte VUCA: volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat tant a nivell personal, com professional.

La funció dels RRHH s’ha vist modificada tant en els seus processos com en el seu impacte. En els últims 30 anys hem passat d’un reclutament 1.0, en el qual la peça clau de tot procés de selecció era un CV en paper que s’organitzava en carpetes i subcarpetes d’arxiu, a un reclutament 4.0 segmentat en múltiples portals on-line de feina que recullen molt més que la informació d’un CV. Així doncs, la tecnologia esdevé peça clau a l’hora de parlar de talent, ja que és innegable que la digitalització ha anat prenent una dimensió transversal en totes les àrees de les organitzacions.

La nostra societat genera milions i milions de dades diàries, les quals són introduïdes a la xarxa massivament. Infojobs, JobToday o LinkedIn, entre altres plataformes, s’han convertit en imprescindibles i rutines diàries del nostre sector. Però per a una bona gestió del talent no n’hi ha prou amb cercar-lo, i és aquí on la tecnologia juga novament les seves cartes i on conceptes com el Big Data o el HR Analytics prenen rellevància, convertint-se en aliats dels RRHH.

El Big Data ens serveix per a gestionar grans quantitats de dades extretes de documents de text, pàgines web, arxius, xarxes socials, apps, etc., per a posteriorment tractar-les, analitzar-les i extraure’n així informació rellevant per a l’elaboració d’informes, prediccions i, sobretot, per a poder comptar amb una presa de decisions intel·ligents. L’HR Analytics és una metodologia enfocada a la gestió de personal, la qual pretén facilitar la feina dels i les professionals de RRHH a l’hora de desenvolupar plans d’acció estratègics que s’ajustin a les necessitats de cada empresa.

Les TIC no modifiquen el que fem, sinó el com ho fem. El món ens reclama estar contínuament en reciclatge.

Ambdues plataformes ens permeten 1) buscar el talent a través de motors de cerca automatitzats, 2) seleccionar el talent per mitjà d’exercicis, enquestes i plantejament de situacions reals que ens permeten avaluar les capacitats dels candidats/es i allò que poden aportar, 3) formar i 4) desenvolupar aquest talent, recolzant-se en recursos multimèdia que permeten accelerar la comprensió de la informació i que aquesta sigui més personalitzada, analitzant l’interès i l’habilitat de la persona desenvolupant el seu màxim potencial, 5) gestionar-lo, ja que gràcies a la recopilació de tota la informació, s’aconsegueix conèixer millor als treballadors/es, a més a més de mostrar quin tipus de perfils són necessaris per a complir amb els objectius de l’empresa i, finalment, 6) redirigir la retribució, plantejant noves formes de pagament més personalitzades.

Però, i si la tecnologia fa tot això, quin nou rol hem d’adoptar els i les professionals dels RRHH? Les TIC ens potencien o ens limiten com a professionals? Segons la nostra opinió, sens dubte, ens potencien. Gestionar el talent requereix un maneig eficient de la gran quantitat d’informació que emmagatzemen les TIC. La tecnologia recopila, calcula i extreu informació però darrere de tots aquests conceptes calen professionals capaços d’interpretar-la. La digitalització ha obert les portes a una nova manera de gestionar el talent. Les TIC no modifiquen “el que fem”, sinó el “com ho fem”: amplien i faciliten l’obtenció i l’anàlisi de dades permetent, d’aquesta manera, optimitzar la nostra distribució del temps i gestionar el talent de l’equip d’una forma més eficient. La digitalització suposa donar un pas a una nova forma d’organització: una organització híper-connectada i de gestió del talent col·lectiu dels treballadors i les treballadores que permeti a l’empresa convertir-se en una xarxa de competitivitat exponencial.

El món ens reclama “estar contínuament en reciclatge“. Hem d’estar preparats i predisposats a la nostra pròpia transformació i a l’adaptació contínua a un entorn fluctuant i incert. Per aquest motiu, és imprescindible sumar les TIC a la gestió del capital humà i aconseguir treballar sempre de la seva mà, explotant-ne tot el seu potencial i permetent que elles deixin brillar el nostre.

Fes un cop d’ull, també et poden interesar!

 • 31 Mar. 2020 / Mirant el futur

  Què podem aprendre de les tendències de RRHH a Noruega?

  Noruega ens ensenya la importància capital de la igualtat per a un país i per a una societat, ... #article

  Llegir més
 • 10 Mar. 2020 / Mirant el futur

  Dirigir per amor

  El dia de demà es parlarà de direcció per amor, perquè el reconeixement és la benzina del segle XXI, però ... #article

  Llegir més
 • 10 Feb. 2020 / Mirant el futur

  Tendències dels RRHH a Holanda, què en podem aprendre?

  Holanda és el país amb major densitat de població d’Europa i té una taxa d’atur del 3,5% (amb ... #article

  Llegir més