13 Mar. 2020 / Organització

Teletreball en temps de Coronavirus: opció o realitat?

#article

Teletreball en temps de Coronavirus: opció o realitat?

El país es troba en una situació excepcional que està tenint repercussió en molts aspectes del dia a dia. Per a les empreses, també suposa un nou repte de gestió i planificació, principalment per aconseguir desenvolupar la seva activitat quotidiana amb la major normalitat possible. Una de les solucions que s’ha trobat és habilitar sistemes que permetin el treball a distància, conegut també com a teletreball. Un sistema que alguns sectors ja utilitzen, com informàtica, disseny gràfic, servei d’atenció al client o vendes. La resta, però, ja sigui per les característiques del seu servei o per la tipologia d’empresa, suposa una gran dificultat de gestió habilitar un sistema per poder treballar en remot o per efectuar les seves tasques de manera normal. Tot i així, ja n’hi ha que ho estan aconseguint.

I és que treballar des de casa suposa una sèrie d’avantatges per al treballador, però també ho pot ser per a l’empresa. Els professionals perceben un augment d’autonomia, menys estrès, menys costos de desplaçament, una major conciliació de la vida familiar i laboral i més temps lliure per gaudir amb les activitats que els fan feliços. D’altra banda, a l’empresa li suposa una disminució de l’absentisme laboral, menys complicacions a l’hora de quadrar horaris i menys crispacions que afecten el clima laboral i la convivència. A més, no ens oblidem que el benestar del treballador influeix directament en el seu rendiment i, per tant, en el benefici de l’empresa.

És necessari que la comunicació sigui excel·lent i que la forma de treball sigui per objectius

Ara bé, aquesta modalitat de treball també té els seus reptes, i és important conèixer-los per poder-los adreçar i assegurar-ne l’èxit. En primer lloc, és més difícil exercir tasques de control i seguiment del treball que s’està duent a terme. Exigeix entrega i compromís per complir i desenvolupar les pròpies tasques amb la mateixa diligència que ho faria davant dels seus companys i supervisors. Això fa més difícil mesurar-ne la productivitat. En segon lloc, es perd el contacte humà i el factor social minva exponencialment, dificultant el treball en grup i el suport dels companys. En aquest cas, el repte és que el treballador no es desvinculi emocionalment de l’empresa.

Amb tot, per fer front a aquestes complicacions afegides és necessari que la comunicació sigui excel·lent. Mantenir-se connectat amb el teu equip de treball i permetre que es puguin mantenir connectats fàcilment entre ells, és imprescindible. És aquí on la tecnologia juga un paper fonamental, ja que permet el contacte virtual des de qualsevol lloc en qualsevol moment. Degut a la gravetat de la situació, algunes companyies han habilitat l’accés gratuït a determinades plataformes de gestió per facilitar el desenvolupament de models de col·laboració i aprenentatge remot. A més a més, per tal d’assegurar l’eficiència, en el teletreball és clau treballar per objectius. Aquests han d’estar detallats de manera clara i han de ser específics, mesurables i realistes. D’aquesta manera, el treballador podrà gestionar les seves tasques de manera flexible però sempre seguint els objectius marcats amb el seu equip de treball i/o supervisor.

Adoptar aquest sistema amb caràcter temporal pot ajudar a la teva empresa a avaluar un sistema que mai abans s’havia contemplat, o bé millorar el sistema per possibles contratemps o necessitats dels treballadors de cara al futur. Així, podrem arribar a assolir una productivitat i eficiència que afecti al menys possible l’activitat i els resultats de les empreses, així com la vida del treballador. Tanmateix, el més probable és que el model organitzatiu actual, que està focalitzat en estructures funcionals, vagi evolucionant cap a models fractals o cel·lulars adaptables i àgils. Un procés en el qual les empreses hauran d’aprendre a valorar i respectar el talent pel seu valor i no tant per la jerarquia que hi pugui haver establerta.

Fes un cop d’ull, també et poden interesar!

 • 12 May. 2020 / Organització

  Com puc aplicar la metodologia Agile a la meva empresa?

  Com ens ho podem fer per aplicar totes aquestes idees en el nostre dia a dia? Per a quins projectes ... #article

  Llegir més
 • 17 Apr. 2020 / Organització

  Metodologia Agile: l’última tendència en RRHH

  La metodologia Agile ha aterrat al món dels RRHH per quedar-se. Però que són els mètodes Agile? ... #article

  Llegir més
 • 24 Feb. 2020 / Organització

  Com identificar el talent i retenir-lo dins una organització?

  Per poder identificar el talent és important que una organització tingui molt coneixement de si mateixa, per aquest motiu és ... #article

  Llegir més