#article

Com afecta l’experiència del treballador en el seu rendiment?

Un dels trets que ens caracteritzen com a humans i que ens diferencien de la resta d’espècies és la nostra capacitat per crear experiències. Podríem definir l’experiència com a tot allò que una persona veu i sent en un moment determinat. Som experts en crear experiències i, de fet, aquestes ens marquen en tots els sentits.

 Si ho extrapolem al món laboral, ens adonarem que cada un dels treballadors que formen part de l’ecosistema empresarial és protagonista de la seva pròpia experiència. No és d’estranyar, doncs, que els departaments de RRHH posin cada vegada més èmfasi i focus en millorar aquesta experiència. Les recents doctrines empresarials manifesten que el treballador ha d’estar en el centre del negoci, justificant que si aquest està content i motivat s’aconseguirà un engagement amb el projecte, i això significa que transmetrà aquesta energia al client final, aconseguint així una sinergia perfecte.

El llenguatge que les organitzacions d’èxit adoptaran serà aquell que permeti entendre el propi talent, les seves inquietuds, desitjos i voluntats, amb el principal propòsit de satisfer les més profundes necessitats i millorar així l’experiència del treballador

El llenguatge que les organitzacions d’èxit adoptaran serà aquell que permeti entendre el propi talent, les seves inquietuds, desitjos i voluntats, amb el principal propòsit de satisfer les més profundes necessitats i millorar així l’experiència del treballador. És per això que la figura de RRHH s’ha de plantejar un seguit de preguntes com: Quins factors intervenen en la millora d’aquesta experiència del treballador? Com afecta aquesta experiència en el seu rendiment final?

 

La literatura exposa quatre factors (4P) que incideixen en tot allò que experimenta el treballador, i que, per tant, permetran a l’empresa personalitzar la seva proposta de valor cap al treballador en funció de les seves necessitats.

 

1. Persones: La relació que el treballador tingui amb cada una de les persones directes del seu dia a dia, ja sigui amb els companys directes, clients o proveïdors, serà vital pel seu benestar, així com pel correcte desenvolupament professional. Vetllar per enfortir les relacions i construir vincles de confiança ha de convertir-se en un dels focus dels líders de departament.

2. Producte: Alguna vegada ens hem preguntat si el producte o servei que els treballadors d’un departament estan realitzant realment els apassiona? La il.lusió, les ganes de fer i en definitiva la passió pel projecte, marcaran la diferència entre un bon treballador i un treballador excel.lent. Buscar l’auto motivació esdevindrà, doncs, una peça clau en l’èxit de les empreses. L’encaix entre persones apassionades i projectes atractius prendrà notorietat i acabarà marcant la diferència.

3. Procés: Posar a l’abast dels treballadors les eines, normes i tecnologia necessàries permetrà que aquests puguin millorar la seva eficiència. El grau en què la figura de RRHH es preocupi per detectar aquelles carències en el procés, serà clau per optimitzar el dia a dia dels treballadors.

4. Place (Lloc): No ens podem oblidar del lloc de treball. Aquest és, sense cap mena de dubte, un factor clau en l’experiència del treballador. La flexibilitat laboral, així com un espai de treball confortable, permetran crear un bon clima i un bon ambient laboral que influirà positivament en el rendiment dels treballadors.

 

En última instància, és important concloure que les empreses d’èxit seran aquelles capaces d’analitzar, en cada un dels treballadors, els quatre factors abans exposats per així millorar la seva experiència.

Fes un cop d’ull, també et poden interesar!

 • 29 Jun. 2020 / Cultura Corporativa

  Les empreses creuen realment en el talent?

  De veritat es creuen les empreses que el talent és important? Com aborden el moment més crític i ... #article

  Llegir més
 • 04 Jun. 2020 / Cultura Corporativa

  Com impacta la sostenibilitat ambiental en l’atracció i la retenció de talent de les organitzacions?

  Vivim en una era immersa en l'economia del coneixement on la informació esdevé un element fonamental per a la generació ... #article

  Llegir més
 • 24 Mar. 2020 / Cultura Corporativa

  Com podem mantenir la motivació diària a la feina?

  És important prendre les regnes i treballar en el que sí que és a la teva mà perquè el teu ... #article

  Llegir més